SRC belgesi nedir?
SRC belgesi nedir?
SRC belgesi nedir?

SRC belgesi nedir?

SRC belgesi nedir?;SRC belgesi yolcu ve yük taşımacılığı yapacak ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan. .mesleki yeterlilik belgesi dir diğer bir değişle karayolu taşımacılığı yapan tüm sürücülerin alması gereken bir belgedir

SRC belgesi çeşitleri ve kapsamları şu şekildedir
Toplamda 5 adet SRC belgesi vardır bunlar src1 SRC2 SRC 3 SRC4 ve SRC5 olarak adlandırılır.
SRC belgeleri yapılacak işin niteliğine göre farklı kullanım amacına göre .tasarlanmış farklı özellikteki ticari araçları kullanacak sürücülerin mesleki yeterliliğini belgelendirmek için ayrılmıştır

SRC 1 belgesi olursa arası yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler için zorunlu dur
SRC 2 belgesi yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için zorunlu belgedir.
SRC 1 mesleki yeterlilik belgesini alan sürücüler SRC 2 .belgesini almış kabul edilir
Dinen yurtiçi yük ve kargo taşımacılığı yapacak olan sürücülerin ise SRC 4 mesleki yeterlik belgesi alması zorunludur
SRC 1 belgesi SRC 2’yi kapsadığı gibi SRC 3 belgesi .de SRC 4 belgesini kapsar yani src3 alan sürücülerin SRC4 almasına gerek yoktur
Son olarak SRC 5 belgesi ise tehlikeli madde taşıyacak sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir
B sınıfı ehliyeti olanlar src1 SRC2 3 ve SRC5 belgelerini alamazlar bunun için en az c sınıfı kamyon d sınıfı otobüs ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir
SRC5 alacak sürücülerin öncesinde SRC 3 belgesini alması zorunludur

Sınavsız muafiyetli SRC

SRC belgesi almak isteyen sürücülerin öncesinde müfredatta belirtilen .teorik eğitimleri tamamlaması ve sonrasında yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir SRC sınavları iki aşamalı olup 1. Aşama 40 soru ben en. az 28 soruyu doğru cevaplaması gerekmekte yazılı sınavı başarılı .tamamlayan adaylar 3 soruluk görsel sınava girer 3 sorunun en az 2 tanesini doğru .cevaplayan aday SRC belgesini almaya hak kazanmış olur muafiyetli .SRC de ise ehliyetini 25 02 2003 tarihinden önce almış olması gerekir muafiyetli SRC alacak sürücü adayları e-devlet üzerinden başvuru yaparak herhangi bir kursa ve sınava girmeden SRC alabilir
Mahsere cedide yine mevcut ehliyet sınıfına göre SRC belgelerine sahip olabilirler

SRC belgesi alma süreci

SRC belgesi alacak sürücü adayları SRC. kurslarına kayıt yaptırdıktan. sonra her ay yapılan SRC sınavı için önce teorik eğitimlere katılır tamamladıktan sonra sınava girerek başarılı olan adaylar SRC belgesi almaya hak kazanır sınavlarda 100 puan üzerinden 70 puan alması yeterlidir

SRC belgesi almak için gerekli şartlar

SRC belgesi almak için gerekli şartlar en az .ilkokul mezunu olmak b c e veya d sınıfı gibi ehliyet sınıflarından birine sahip olmak ehliyet ve kimlik fotokopileri 2 adet biyometrik fotoğraf ve e devlet’ten alınan sabıka kaydı. yeterlidir.

SRC 1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak sürücülerin almak zorunda olduğu belgedir en az ilkokul mezunu olması 25 yaşını doldurması e veya d sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir
SRC 1 belgesi alacak sürücüler trafik kuralları ve cezaları turizm taşımacılığı harita okuma ilk yardım çalışma vedinlenme süreleri gibi toplam 32 saatlik eğitimlere katılması zorunludur
SRC 2 mesleki yeterlilik. belgesi yurt içi yolcu taşımacılığı .yapacak sürücülerin almak zorunda olduğu belgedir. SRC 2 belgesi almanın şartları SRC 1 belgesi alma şartları ile aynı olup kaçakçılık mevzuatı ve gümrük .gibi derslerden muaf olurlar src1 belgesine sahip olan sürücülerin SRC 2 belgesi alınmasına gerek yoktur
SRC 3 mesleki yeterlik belgesi uluslararası yük ve kargo taşımacılığı .yapan sürücülerin almak zorunda. olduğu belgedir SRC 3 belgesi alma şartları 18 yaşını doldurmuş olması en az ilkokul mezunu olması JB ya j gibi ehliyet sınıflarından birine sahip olması gerekmektedir. SRC4 mesleki yeterlik belgesi yurtiçi yük ve kargo taşımacılığı yapacak sür