Sürücü Kursu ve Ehliyetle İlgili Merak Ettikleriniz

M, A1, B1: 16
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G : 18
A / Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için: 20 / 21
C, CE, D1 ve D1E: 21
D ve DE: 24

A sınıfı için ( 24 yaş tamamlandıysa deneyim aranmaz): En az iki yıllık A2 sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
C1, C, D1 ve D sınıfı için: En az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
BE sınıfı için: B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
CE sınıfı için: C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
C1E sınıfı için: C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
DE sınıfı için: D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
D1E sınıfı için: D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Yönetmeliğin 76.maddesince en az ilkokul düzeyinde eğitim alınmış olunmalı.Bu her ehliyet sınıfı için şarttır. Ehliyet alma şartları arasında eğitim durumunu ispat eden belgenin sürücü kursuna verilmesi, işlemlerin tamamlanabilmesi için zorunludur.

Sürücü adayları, ehliyet başvuru aşamasında sağlık raporlarını teslim etmek zorundadırlar.Bu durum, ” 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları ” hükmü ile açıklanıyor.

Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191. maddeleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4. maddesinin 7. fıkrası
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinin 2. ve takip eden fıkralarında belirtilen suçları işlememiş olması gerekir.

6 adet biometrik fotoğraf
Sağlık raporu
İlkokul mezuniyet diploması
Nüfus Cüzdanı fotokobisi